رقابت فیلم مستند «اعتراض وارد نیست» در فستیوال «راه ابریشم» ایرلند و LCFF اسپانیا

فیلم مستند «Overruled / اعتراض وارد نیست» در ادامه حضورهای بین المللی خود به دو فستیوال اروپایی «راه ابریشم» ایرلند و همچنین جشنواره LCFF اسپانیا راه یافت.

Iranian Co-Directors of IDFA Competition Film ‘Silent House’ Banned From Leaving Iran

Silent House IDFA / Khaneye Khanmoosh


IDFA President: Silent House Will Be Seen All Around the World

IRAN / The fortunes of three generations of an upper-middle-class Iranian family tracked across forty years of turbulent Iranian history.

Producer of IDFA competition film ‘Silent House’ addresses ban on co-directors leaving Iran